040 | Tiga Wasiat Rasulullah Kepada Abu Hurairah

040 | Tiga Wasiat Rasulullah Kepada Abu Hurairah

"Dari Abu Huarairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda,

 

“Kekasihku (Rasulullah ﷺ ) mewasiatkan kepadaku untuk puasa tiga hari setiap bulan, mengerjakan shalat Dhuha dua rakaat, dan melakukan shalat witir sebelum tidur.”

 

HR. Al-Bukhari dan Muslim

(Muttafaqun ‘Alaih)

 

Artwork by Tim Media Dewan Masjid Al Haqqul Mubiin