Segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta’ala semata yang telah
mengajarkan manusia dengan pena. Hanya Dialah yang menyucikan jiwa setiap hamba
memberikan hidayah kepada siapa saja dikehendaki. Shalawat dan salam mudah-mudahan
tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad shallallahu alaihi wasalam yang
telah bersabda : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah
yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau majusi”. Keselamatan dan kesejahteraan mudahmudahan dilimpahkan kepada istri-istri Baginda, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya
yang masih setia mengemban risalahnya sampai ke hari kiamat. Sesungguhnya Allah
menciptakan manusia untuk sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepadaNya

Jajaran pengurus terus berupaya membawa nama Yayasan Ma’had Qur’an Rawagede
menjadi lebih baik. Maka dari itu, adanya kesempatan memanfaatkan kesempatan adanya lahan
dan bangunan yang dijual, maka ditempuh oleh pengurus untuk kepentingan dan kebutuhan
bagi anak yatim piatu dan dhuafa. Sehubungan dengan pengadaan tanah dan bangunan tersebut
Yayasan Ma’had Qur’an Rawagede telah mendapatkan tawaran dari salah seorang warga di
Desa Sirnajaya yang menjual tanah dan bangunan hak miliknya untuk pihak Yayasan Ma’had
Qur’an Rawagede dengan luas ± 1000 m² (seribu meter persegi) beserta bangunan yang
ditawarkan dengan harga Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah). Atas dasar
itulah kami dari Yayasan Ma’had Qur’an Rawagede mengajukan proposal pembebasan tanah
dan bangunan ini, agar terwujudnya visi dan misi Yayasan menjadi lembaga pemutar roda
kesejahteraan bagi anak yatim piatu dan dhuafa di lingkungan Desa Sirnajaya, Kecamatan
Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

Wakaf bisa ditransfer ke Rek BSI 7211524531 An. MAHAD QURAN RAWAGEDE
Konfirmasi Transfer :Deny Surya,SKom. 085280043430
Antoni,SH. 081908954862

Dalam QS. Ali Imran ayat 92; “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang
kamu nafkah-kan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” Al Hadits yang diriwayatkan
Bukhari dan Muslim; “Barangsiapa bermaksud mengerjakan kebaikan tetapi tidak
dikerjakannya, Allah mencatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia bermaksud
membuat kebaikan lalu ia mengerjakannya, Allah mencatat nilai kebaikan itu berganda 10 lipat
sampai 700 lipat, bahkan sampai melipatgandakan dengan sangat banyak.”Semoga Allah
subhanahu wa ta’ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan mengalir terus

Kategori program
Pendidikan
Perusahaan Grup Astra
Umum (Non Grup Astra)

Kabar terbaru